Hizmetler


TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI

Stratejik/İş Tahmini ve Planlaması:
 • İş imkanlarını tanımlama ve değerlendirme
 • İşletim analizi
 • Faaliyet karlılık analizi
 • Mali tahminler, uzun vadeli çevresel tahminler
Piyasa ve Rekabet Analizi:
 • Fiyat belirleme stratejileri
 • Hukuki düzenlemelerin analizi
 • Piyasa araştırmaları, tüketici ve rekabet araştırmaları
Ürün Geliştirme ve Kârlılık Çalışmaları:
 • Piyasa gereklilikleri tanımı
 • Teknik ve ekonomik olabilirlik çalışmaları
 • Yeni ürün geliştirilmesi için maliyet/karlılık analizi
 • Tasarımı, planlama ve piyasa araştırmaları
Sistem ve Yazılım Hizmetleri:
 • Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi
 • Uygulama yazılım geliştirilmesi
 • Sistem gerçekleştirim, yönetim ve işletimi
Ağ Tasarımı ve Gerçekleştirimi:
 • Bilgisayar ve iletişim ağlarının tasarımı ve gerçekleştirimi
 • Veri tabanı yönetim sistemleri.
Diğer Yönetim Hizmetleri:
 • Donanım ve yazılım satıcılarının analizi, yöneticiler için çeşitli seminerler.
Firma Güvenlik Denetlemesi:
Müşterilerimizi desteklemek için Firma Güvenliği konusunda her fazda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Ana konular satıcı ürünlerinin ve servislerinin değerlendirilmesi ve Firma Güvenliğini ilgilendiren veri merkezleri konuları için destek sağlanmasıdır.
 

İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

iF Elektronik Ltd. (iF), Türkiye, Orta Doğu ve eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerine açılmak ve bu coğrafyada iş geliştirmek isteyen uluslarası firmalara danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu bölgedeki tecrübesi ve bilgi birikimiyle, değişen koşullar ve farklı iş yapma kültürlerine uyum sağlama konusunda iF bugüne kadar başarıyla hizmet vermiştir. Hızla değişen ve gelişen bölge ekonomik ve toplumsal değerler sistemini ticari olarak değerlendirebilmek ancak bu bölgeyi tanımakla mümkündür:

Verdiğimiz hizmetler:

·         Piyasa ve rekabet analizi

·         Pazarlama ekibi oluşturma

·         Proje takibi

·         İşyeri temin ve hizmetleri

·         İnsan kaynakları danışmanlığı

·         Yönetim danışmanlığı hizmetleri

·         Geçici başkan yardımcılığı veya geçici uluslararası satış direktörlüğü

·         Teklif hazırlama desteği

·         Eğitim (kültürel farklılaşma ve pazar yaklaşımları)

·         Sektörel yayınlar

·         Seminer-toplantı organizasyonu

·         Farkındalık yaratma (TV, dergi, gazete, elektronik bülten vs.)

RİSK SERMAYESİ
ŞİRKET BİRLEŞME ve SATINALMA

iF Elektronik Ltd. (iF) genç ve yenilikçi şirketleri gelişmelerinin çeşitli aşamalarında desteklemeyi de amaçlamaktadır. Bu şirketlerin kuruluşundan itibaren her aşamada sermaye temininde veya doğrudan kendi sermayesini de koymak suretiyle destek vermektedir. Yeni ve hızlı gelişen şirketlere finans sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesinde kendi tecrübesini aktarmak, gerektiğinde yönetime de aktif olarak katkı sağlamak iF‘in başlıca amaçlarındandır. Yeni teknolojik ve sektörel liderler yaratmak isteyen iF, şirket birleşme ve satınalmalarda da anahtar rol oynamak istemektedir.

iF inanmaktadır ki teknoloji şirketleri yeterli sermaye, tecrübe ve insangücüne sahip değillerse başarılı olmaları güçtür. iF‘in geniş ilişki ağı San Francisco, New York ve Londra’yı da kapsayan bir coğrafi alana yayılmaktadır.

iF aynı zamanda etkin olduğu Türkiye ve civar ülkelerde yatırım yapmak isteyen Amerikan ve Avrupa şirketlerine de hizmet vermek istemektedir. Bu bölgede engin tecrübesiyle risk-sermayeli şirketlere güç katacak en değerli ortak olduğuna inanmaktadır.

Son olarak iF, Amerikan ve Avrupa kaynaklı risk sermayesi şirketlerine bu bölgede ortak bulma veya şirket satın alma konularında da yardımcı olmaktadır. Değişik sektörlerdeki referansların bir listesi için lütfen Referanslar bölümüne bakınız.